Yazım Kuralları

BAĞCILAR BELEDİYESİ 30. YIL SEMPOZYUMU

Başlık
Ana başlık konunun muhtevasıyla uygun olmalı, 12 kelimeyi geçmemeli, büyük harflerle, koyu ve 12 punto ile yazılmalıdır. İngilizce başlık; italik, 11 punto büyüklüğünde, başlığın altında yer almalı ve her iki başlık ta makalenin yazılmasında istenen “Times New Roman” yazı tipine uygun olmalıdır.

 

Yazar Adı ve Unvanı
Başlığın hemen altında sağa dayalı olarak 11 punto büyüklüğünde, yazarın adının ilk harfi ve soyadı ise tamamen büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın akademik unvanı, varsa çalıştığı kurum, adres ve e-posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto büyüklüğünde düz – italik olmayacak şekilde belirtilmelidir.

 

Özet
175 kelimeden fazla olmamalıdır.

 

Anahtar Kelimeler
Özette tanımlanan yazım kuralları dâhilinde Anahtar kelimeler / Keywords; italik, koyu, 11 punto ve 3 kelimeyi geçmeyecek şekilde özetlerin altına yazılmalıdır.

 

Makale Metni
A4 boyutundaki kâğıtlara, 1.5 satır aralığıyla, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto büyüklüğünde, dipnotlar ise; belirtilen yazı tipinde 10 punto, tek paragraf aralığıyla yazılmalıdır.

 

KAYNAK GÖSTERME

Kitaba Referans: Yazar adı ve soyadı, eser adı (italik dizilecek), yayına hazırlayanın (hzl.) [editör (ed.), çeviren (çev.) veya çizer adı ve soyadı, cilt (C., Volume, Tome/Tom), sayı/numara, yayınevi, baskı/basım (bs.), seri, yayın yeri, yayın tarihi ve sayfa numarası.

Örnek: Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2003, s. 37.

 

Teze Referans: Yazar adı ve soyadı, tez adı (italik dizilecek), cilt (C., Volume, Tome/Tom), tezin yapıldığı üniversite, enstitü, tezin türü (Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi), şehir, yıl ve sayfa numarası.

Örnek: Arif Kolay, İzmir-Kasaba ve Uzantısı Demiryolu Hatları (1863-1897) , Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2011, s. 73.

 

Makaleye Referans: Makalelerde: Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (tırnak içinde yazılacak), makalenin yayınlandığı dergi (italik), cilt, sayı, yayın yeri-yıl, sayfa.

Örnek: Ali Akyıldız, “Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği”, Osmanlı Araştırmaları , XX, İstanbul 2000, s. 313.

 

Bilimsel Dergide Tek ve Çok Yazarlı Makale

A., İNAN, “Manas Destanı Üzerine Notlar”. Belleten, 8(7), Ankara, 1959.

K. Tansuğ, Ö. İnanlı, “Sümerlinin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatına Toplu Bir Bakış”, ADTCFD, Ankara, 1949.

 

Yazarı Belli Olan Gazete ve Dergi Yazıları

F., Bruni, “Pope pleads for end to terrorism and War”. New York Times, (26 Aralık 2003), s. 21.

Ansiklopedi Maddesine Referans: Ansiklopedi maddelerinde: Yazar adı ve soyadı, “madde adı”, ansiklopedi adı, cilt, sayfa.

Örnek: Donald Quataert, “19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Demiryolları”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, VI , İstanbul 1985, s. 1631.

 

ALINTI, ATIF VE REFERANSLAR

Alıntı (doğrudan alıntı)

Tezde, kaynaklardan yapılan alıntılar, ya aynen aktarılır (doğrudan alıntı) veya özü değiştirilmemek kaydıyla tezi yapanın kendi cümleleriyle özetlenerek yahut yorumlanarak (dolaylı alıntı yöntemiyle) verilir. Her iki durumda da, alıntı yapılan kaynağa (metin, tablo, şekil vb.) mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Bu konuda aşağıdaki ilkeler uygulanır.

– Kaynaktan aynen alınan bilgi (quotation ) çift tırnak içinde (“…”) düz karakterle yazılır. Tezi hazırlayanın, kaynaktaki bilginin özünü değil, biçimini değiştirerek yaptığı alıntılar ise, çift tırnak arasına alınmadan yapılır. Her iki alıntı türünde de, ilgili kaynağa mutlaka atıf yapılır ve atıflar otomatik olarak numaralandırılır.

– Tezde, doğrudan alıntılarda kaynaktan aynen aktarılan bilgilerin tamamı verilebileceği gibi, örneğin cümle, paragraf veya sayfalar halindeki bilginin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, cümlelerde belli kelimelerin, çeşitli cümle, paragraf veya sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler üç nokta (…) ile belirtilir.

– Kaynaklardaki bilgilerin aynen aktarılması durumunda, noktalama işaretleri ve çeviri yanlışları dâhil olmak üzere harf, cümle, tarih, yer vb. gibi yanlışlıklar da olduğu gibi aktarılır. Tezi hazırlayan kişi, kaynak metindeki yanlışlıkları düzeltmek veya metne açıklık getirmek isterse, doğru bilgi veya yazar açıklaması yanlış bilgiden hemen sonra köşeli parantez içinde gösterilir.

– Kaynaklardan aynen yapılan alıntılar, bir cümleyi aşmayacak uzunluktaysa, tez metni içinde verilir. Daha uzun alıntılarda, alıntının ilk ve son satırları ile tez metni arasında 1.5 aralık boşluk bırakılarak, alıntı ile metnin ayırt edilmesi sağlanır. Bu tür alıntılar için, 10 punto yazı karakteri kullanılır ve alıntı bloklanarak 1 cm. içeriden verilir.

 

KAYNAKÇANIN HAZIRLANMASI

Kaynakça yeni bir sayfadan başlamalı, yazarların soyadlarına veya yazarı bilinmeyen kaynakların başlıklarına göre alfabetik sırayla düzenlenmelidir.

Kaynakçada yer alan yapıtları yayımlayan yayınevleri belirtilirken yayınevi, yayıncılık gibi sözcükler kullanılmamalıdır. İmge Yayınevi değil İmge, gibi. Birden fazla yayınevi gösteriliyorsa, aralarına noktalı virgül konarak tümü belirtilmelidir. Aynı yayınevi için birden fazla basım yeri gösterilmişse, yalnızca ilki kullanılmalıdır.
Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilmelidir.
Önce yazarın soyadı büyük harflerle, adı ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalı ve akabinde yazarın eserinin künyesi verilmelidir.

 

Tek Yazarlı Kitap
AKYILDIZ, Ali, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform, Eren, İstanbul 1993.

 

Çok Yazarlı Kitap
YAKICI, A., YÜCEL, M., (2017). Üniversiteler İçin Türkçe- 1 Yazılı Anlatım, Yargı, Ankara, 2017.

 

Aynı Yazarın İki veya Daha Fazla Çalışması: Yıla göre sıralanır.

İNAN, A., Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, TTK, Ankara, 1954.

……………., Eski Türk Dini Tarihi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1976.

 

Anonim Kitap: Yazarı bilinmiyorsa eserin adı verilir.

Manas, TİKA, Ankara, 1995.

 

Çeviri Kitap
GRİŞİN, Y. Yu., Polonyalı Sürgünlerin Gözüyle Kazan ve Kazan Türkleri (17.-19. Yüzyıllar Arası). Çev. Muhammet Şen, Selenge, İstanbul, 2019

 

Editörlü Kitap
Türkiye-Ukrayna İlişkileri Kazak Dönemi 1500-1800, Ed. Kollektif, Çamlıca, İstanbul, 2015.

 

Editörlü Kitapta Bölüm
ŞEN, Muhammet, A Strategical Point of Invasion of Azov by Peter The Gerat: Naval Shipyard of Voronezh, Socio-Economic Strategies, Ed. Ali Rıza Gökbunar, Florina Oana Virlanuta, Deniz Zungun, LAP Lambert Akadenic Publishing, 2017, ss. 220 -232.

 

Elektronik Adresten Yararlanılan Kaynakta: Kaynağın erişilebileceği URL ve son erişim tarihi verilmelidir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Koronavir%C3%BCs (12.04.2021).

 

Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

Sayfa Yapısı: Üst: 2 cm, Alt: 2 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2 cm.

Cilt Payı: 0 cm, sol. Üst Bilgi: 2 cm. Alt Bilgi: 1,3 cm. Paragraf başı: 0,6 cm.

Paragraf Aralığı: Önce ve Sonra 2nk Satır Aralığı: 1.5.

 

Harf Büyüklükleri

Ana başlık: 12 punto, tümü büyük ve koyu , sayfaya ortalanmış.

Alt Bölüm Başlıkları: 12 punto, ilk harfleri büyük ve koyu , paragraf başıyla aynı hizada.

Başlıklardan sonra 6 nk aralık bırakılmalıdır.

Her paragrafın ilk satırı, 1.25 cm içeriden (sol sekme / tab) başlatılmalıdır.

Dipnot ve açıklamalar, 10 punto, tek satır aralığı, her iki yana yaslanmış şekilde ve sayfanın altında yer almalıdır.

Sayfa numaraları, 12 punto, sayfanın alt kısmında ve sağa dayalı olarak yazılmalıdır.

 

TABLO VE GRAFİK KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Metin içerisindeki tablo ve grafiklerin 9 punto büyüklüğünde hazırlanması gerekmektedir.

2. Metin haricinde ek olarak sunulacak tablo ve grafikler, kaynakçadan sonra “Ekler” başlığı altında verilmelidir.

3. Tablo numarası ve isimleri alt kısmına, bu bilgilerin alındığı kaynak açıklaması ise parantez içinde yazılmalıdır.

4. Tablo, grafik ve resimler 10 sayfayı geçmemelidir

Teşekkür Ederiz
Özet gönderme süresi sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.